S        I         L         V         E         R         L         I         G         H         T
        Ballerinas in waiting. Amory, Mississippi. © 2004 Francis Bacon ©                Prosser Auditorium, Lindsborg, Kansas. © 1984 Francis Bacon ©                Alcove-- Hale Library, KSU. © 1998 Francis Bacon ©                King Gym fire, KWU, Salina, KS. © 1988 Francis Bacon ©                King Gym fire, KWU, Salina, KS. © 1988 Francis Bacon ©                Kansas Outback. © 1991 Francis Bacon ©                Parking Lot Carnivals    Gate crasher, Lynnwood, Washington. © 1973 Francis Bacon ©                Teen stalker, Lynnwood, Washington. © 1973 Francis Bacon ©                Crowd surveillance, Lynnwood, Washington. © 1973 Francis Bacon ©                Counting ride tickets, Lynnwood, Washington. © 1973 Francis Bacon ©                Running blind, Lynnwood, Washington. © 1973 Francis Bacon ©                All Photographs Copyright ©1998-2004 by Francis Bacon
P         H        O        T        O        G        R        A        P        H        Y ©